تدریس فنون بیان و گویندگی

از اهم دوره های برگزار شده می توان به

  • تربیت بیش از 30 نفر هنرجویان گویندگی برای ورود به رادیو در فاصله سالهای 1391 تا 1399
  • برگزاری دوره های آموزش فن بیان و گویندگی در منطقه ۱۵ در سال 1393
  • برگزاری دوره های آموزشی آداب میان فردی و فن بیان از سال 94 لغایت 99 به مدت ۵ سال در منطقه ۶ تهران

نام برد.

فن بیان را میتوان مجموعه ای از تکنیکها و روشهایی برشمرد که با فراگیری و بکارگیری آنها می توان به بیانی مناسب و موثر دست یافت. از آنجا که ما انسانها موجوداتی اجتماعی و ارتباطی هستم، بیان خوب لازمه ارتباط انسانی به شمار می رود. بیان خوب و موثر ابزاری برای پیشبرد اهداف در زندگی خانوادگی و حرفه ای می باشد. مهارتی که مجهز شدن به آن لازمه ارتباطات موثر به شمار می آید و این امر بستگی به این دارد که تا چه اندازه از هنر سخن گفتن برخوردار باشیم و فن بیان خود را پرورش دهیم.
دوره فن بیان و گویندگی دوره ای است که به بررسی اصول فن بیان برای برقراری بهتر ارتباط با افراد، انواع سخن و گفتار، عوامل اصلی سخنوری، تعریف مهارت های زبانی، مسائل مربوط به تمرکز و تقویت صدا برای گویندگی بهتر مانند تقویت حنجره و ماهیچه ی زبان می پردازد.