در کنار آنهایی باش که..‌‌.

در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند و جادو می‌کنند،
آنها که با چوب جادویی کلام، گفتار، نگاه، رفتار و منشِ ویژه خودشان، تو و جهان را متحول می‌کنند
و همه بازی‌ها را به هم می‌زنند…
کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند…
کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات را کوچک بپنداری…
این جادوگران با قلب‌های تپنده و پر شور،
قبیله اصلی تو هستند و باید کنارشان بمانی…

📚 👤ويلفرد پترسون