خبرنگار و روزنامه نگار

آغاز فعالیت مطبوعاتی از سال ۱۳۸۰ در روزنامه مردم سالاری
۱۳۸۷ روزنامه جهان صنعت
۱۳۸۹روزنامه جام جم
۱۳۹۲ همشهری
۱۳۹۴ ایران
۱۳۹۵ نشریه تهرانشهر
نویسنده و فعال در نشریات محلی استان سمنان، استان کرمان، استان هرمزگان، بندرعباس و کیش
خبرنگار حوزه اجتماعی و شهری شهرداری تهران از سال ۹۴ به بعد
موسس رسانه انلاین بلدیه طهران