تجلیل از هنرمندان

افتخار همکاری و برگزاری بزرگداشت تماشاخانه سنگلج و تجلیل از هنرمندان مطرح کشور نظیر محمود دولت ابادی، عنایت بخشی و ..
افتخار برگزاری گرامیداشت استاد داوود رشیدی
افتخار برگزاری گرامیداشت استاد عزت اله انتظامی
افتخار برگزاری تجلیل از هنرمند پیشکسوت منوچهر آذری در شبکه مستند
افتخار حضور و تجلیل از هنرمند مردمی مرجانه گلچین
افتخار برگزاری گرامیداشت تاسیس موسسه یاس در منطقه سه تهران
برگزاری اولین جشن بزرگ دختران تهران در منطقه ۱۵ تهران
برگزاری پویش های فرهنگی و ورزشی در حوزه سلامت در سطح ۲۲ منطقه شهر تهران