فعالیت های انسان دوستانه

برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانی ها
برگزاری جشن برای موسسه کهریزک
برگزاری جشن برای کودکان پرورشگاه های مختلف سطح شهر تهران
برگزاری جشن ویژه کودکان کار و خیابان
برگزاری جشن ویژه کارتن خواب ها
تهیه جهیزیه و سیسمونی ویژه نو عروسان و مناطق محروم و مناطق آسیب
پخت و توزیع غذا ویژه افراد کم برخوردار
توزیع لباس گرم در زمستان بین بی خانمان ها
برگزاری تئاتر شاد برای انجمن های مختلف
انجمن ام اس
انجمن لوپوس
انجمن کوتاه قامتان
راه اندازی کمپین حمایت از زنان سرپرست خانواده
ایجاد بازار اشتغال برای کودکان کار و زنان سرپرست خانواده
حضور هر روزه در مناطق آسیب و شناخت خانواده های کم برخوردار و حل مشکلات آنها
ایجاد کمپین ساخت کلاس درس در سیستان و بلوچستان
ارجاع و حمایت از بیماران سرطانی و تهیه داروهای مورد نیاز آنها
توزیع مداوم غذای گرم بین کودکان کار و کارتن خواب ها